Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a mattis mi. Aliquam et massa a dolor maximus fermentum ac a leo. Nullam scelerisque ligula massa, quis euismod diam semper vitae. Sed imperdiet posuere dictum.

 

Duis suscipit efficitur enim, id faucibus est volutpat quis.

 

Sed quis nibh porttitor, elementum elit non, rhoncus eros. Phasellus a est in lacus mattis pellentesque. Curabitur tempus orci at urna condimentum, vel tempus arcu commodo.

 

18 czerwca 2020
Polacy wygrywają Euro 

 Każda kariera zaczyna się od dobrej edukacji.

„One language sets you in a corridor for life. Two Languages open every door along the way.”„Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Znając dwa języki możesz otworzyć wszystkie drzwi na swojej drodze”

 

 

 

Klauzula informacyjna i Polityka Prywatności

Polityka prywatnosci w firmie Agnieszka Putek The Key Language School

 

Szanujemy prawo do prywatnosci naszych Klientów i potencjalnych Klientów, dlatego stworzylismy

Polityke Prywatnosci, z której mozna dowiedziec sie, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Klienta i w jaki sposób je chronimy, a takze jakie inne informacje pozyskujemy w zwiazku z

odwiedzeniem przez Klienta naszych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatnosci ma

zastosowanie do serwisu internetowego www.thekeyschool.pl w którym w szczególnosci przedstawiamy nasza oferte.

Zanim skorzystaja Panstwo z  powyzszego serwisu, prosimy o zapoznanie sie z trescia niniejszej Polityki Prywatnosci. Prosimy pamietac, ze korzystanie z powyzszego serwisu oznacza wyrazenie zgody na tresc niniejszej Polityki Prywatnosci oraz stosowane przez nas standardy i procedury. Jesli nie akceptuja Panstwo jej tresci, prosimy o nie korzystanie z naszej strony internetowej.

 

I. Postanowienia ogólne dotyczace danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Putek prowadzaca dzialalnosc

gospodarcza pn. „Agnieszka Putek The Key Language School” z siedziba w

Piasecznie (05-500) przy ul. Owocowy Sad 41/1, NIP 9462106743.

2. Przegladanie zawartosci Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych ani

logowania.

II. Zakres przetwarzania danych

1. The Key Language School przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umów o swiadczenie uslug turystycznych, Dane osobowe Klientów przetwarzane sa równiez w celach marketingowych The Key Language School w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiazujace przepisy prawa, jak równiez w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

III. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane sa przez The Key Language School na podstawie zgody udzielonej przez Klientów, lub gdy The Key Language School uprawniona jest do przetwarzania danych bez ich zgody na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisów prawa, w tym w szczególnosci ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pozn. zm.).

2. Klienci wyrazaja zgode na przetwarzanie danych osobowych w umowie o świadczenie usług.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy oraz Klienci maja prawo dostepu

do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (w systemie Active Now), jak również do uzupełniania danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do The Key Language School.

 

IV. Udostepnianie danych osobowych

The Key Language School co do zasady nie udostepnia osobom trzecim danych osobowych Klientów i Uzytkowników, chyba ze obowiazek taki wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

V. Postanowienia koncowe

1. Gromadzone dane przechowywane sa w bezpiecznym systemie informatycznym gdzie

zastosowano nowoczesne dedykowane serwery posiadajace certyfikat bezpieczenstwa

danych, technologie kopii bezpieczenstwa i ochrony firewall wymaganych przez przepisy o

ochronie danych osobowych.

2. The Key Language School zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatnosci w kazdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatnosci.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

The Key Language School

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

● administratorem Twoich danych osobowych jest The Key Language School, z siedzibą przy ul. Świetlicowej 7/9, 05-500 Konstancin-Jeziorna, tel.: 799058238, adres e-mail: thekeyschool@outlook.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod ten adres.

 

● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej).

 

● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji marketingowych np. oferty na kolejny rok szkolny. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

 

● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w The Key Language School i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,

 

● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie elektronicznej.

 

● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

 

● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

 

● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 

 

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.