Aby nauka języka była zarówno interesująca jak i efektywna łączymy nowoczesne techniki z tradycyjnym podejściem do nauki. Nie ma cudownej metody która zagwarantuje szybki efekt bez wysiłku. By osiągnąć sukces nasi uczniowie pracują intensywnie podczas lekcji a także w domu. Praca naszych uczniów jest często monitorowana i oceniana. Pozwala to na pokazanie im ich postępów w nauce co jest niezwykle motywujące a także pomaga w doskonaleniu zdolności językowych pokazując im nad czym jeszcze muszą popracować.

Nasza szkoła uczy rzetelnie, jest czas na zabawę, gry językowe i piosenki ale jest czas na solidną naukę gramatyki, na naukę słownictwa w kontekście co prowadzi do zdobywania płynności w mówieniu. Im bogatsze jest nasze słownictwo tym swobodniej posługujemy się danym językiem w różnych sytuacjach. Im lepiej rozumiemy angielska gramatykę tym płynniej komunikujemy się po angielsku gdyż bogactwo dostępnych struktur pozwala nam przekazać dokładnie to co chcemy.

Droga do sukcesu w nauce języka wymaga solidnej pracy i ucznia i nauczyciela. Uczeń naszej szkoły będzie pracował podczas lekcji jak i w domu, z doświadczenia wiemy, że bez zadań domowych postępy są wolniejsze. Oczekujemy by uczeń zawsze przychodził na lekcję przygotowany, tylko wtedy możemy zagwarantować  szybkie postępy.

Nasi uczniowie nabywają śmiałości w posługiwaniu się językiem w codziennych sytuacjach, są świetnie przygotowani do egzaminów szkolnych i międzynarodowych.

Kładziemy nacisk na doskonalenie wszystkich umiejętności językowych: porozumiewanie się w języku angielskim, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, gramatyka. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej wprowadzamy pisanie i czytanie w języku angielskim.

Metody nauczania dostosowane są do wieku ucznia oraz celu jaki chce osiągnąć.

W naszej szkole językowej będziesz mówić i myśleć w języku obcym już od pierwszej lekcji.

SKUTECZNE, SPRAWDZONE METODY  +  NOWOCZESNA TECHNOLOGIA=SUKCES

Nasza szkoła dba o to by nasi kursanci poznawali język za pomocą skutecznych, sprawdzonych metod jednocześnie korzystając z nowoczesnych sprzętów takich jak tablice interaktywne. Nasze zajęcia w większości prowadzone są od samego początku wyłącznie w języku obcym co pozwala na osłuchanie się z językiem a to z kolei prowadzi do tego, że uczniowie bardzo szybko i spontanicznie zaczynają  komunikować się w danym języku.

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy małą prywatną szkołą językową kładącą duży nacisk na jakość nauczania w małych grupach. W naszej szkole każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych. 

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy?

 Każda kariera zaczyna się od dobrej edukacji.

„One language sets you in a corridor for life. Two Languages open every door along the way.”„Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Znając dwa języki możesz otworzyć wszystkie drzwi na swojej drodze”

 

 

 

Dlaczego My?

METODY

METODA KOMUNIKACYJNA

 

To metoda odpowiednia dla ucznia w każdej grupie wiekowej. Polega na stwarzaniu w klasie jak najwięcej liczby sytuacji skłaniających uczniów do spontanicznej komunikacji w języku obcym. Nie wystarczy bowiem nauczyć się słówek i gramatyki ale nabrać pewności siebie w posługiwaniu się językiem. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego komunikowania się w różnych sytuacjach z życia codziennego.

Nauka języków obcych, poprzez aktywne „działanie” angażuje uczniów i ma na celu doskonalenie nie tylko biernej, ale przede wszystkim czynnej znajomości języka.

Dzięki ćwiczeniom i grom interakcyjnym szybko nabierzesz odwagi do posługiwania się językiem obcym, a także zyskasz większą tolerancję w stosunku do popełnianych błędów językowych. Jak dowodzą badania lingwistyczne – błędy są naturalnym etapem rozwoju umiejętności językowych, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Przestań myśleć o błędach i zacznij mówić!

 

THE NATURAL APPROACH

 

Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osłuchanie się z językiem i zrozumienie danej wypowiedzi. Lektor komunikuje się z uczniami wyłącznie w języku obcym, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi a przez to zrozumienie gestem, mimiką czy ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający komunikowanie się w języku ojczystym. W przypadku uczniów starszych lub średniozaawansowanych nauczyciel wyjaśnia znaczenie angielskich słów definiując je w języku angielskim. Skuteczniej zapamiętamy słowo osadzone w jakimś kontekście, w przykładowym zdaniu niż wyizolowane pojedyncze słówko.

 

Dzieci w okresie wczesnoszkolnym są bardzo ruchliwe i uczą się wielu rzeczy na raz. Im więcej zmysłów jest zaangażowanych w proces przyswajania języka tym lepsze będą efekty. Zajęcia językowe dla młodszych dzieci prowadzone są m.in.metodą multisensoryczną, zawierają elementy muzyczne, ruchowe, plastyczne dostosowane do wieku uczniów, dzięki czemu zajęcia są dla nich przyjemnością. Zajęcia zawierają również elementy TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) - czyli „metoda reagowania całym ciałem”. Celem tej metody jest zaangażowanie w proces uczenia się wielu zmysłów, a więc słuchu, wzroku, dotyku co stymuluje naturalny proces przyswajania wiedzy. Celem nauczyciela jest stworzenie jak największej liczby sytuacji, w których dzieci mają za zadanie reagować na polecenie nauczyciela. Proste instrukcje powtarzane są tak długo, aż uczniowie utrwalą sobie, w jaki sposób mają na nie reagować.

NASZE KURSY

Kliknij tu

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.