THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

Oferujemy kursy prowadzone:

 

Metodą bezpośrednią -

 

 

 

 

 

 

Direct method dla dorosłych, direct method kids (dla dzieci 6-15lat)

 

Metoda stanowiąca rozwinięcie i ulepszenie metody Callana. Odpowiednia zwłaszcza dla osób zapracowanych, chcących szybko, skutecznie i bez zbędnych męczarni nauczyć się komunikować w języku angielskim. W porównaniu z "Callanem" znacznie ulepszono i rozszerzono repertuar ćwiczeń na zajęciach i wprowadzono bardziej elastyczne  podejście do gramatyki.

- instrukcje jedynie w języku obcym, nauczanie słownictwa codziennego użytku, ćwiczenie komunikacji werbalnej poprzez pytania i odpowiedzi w małych grupach uczniów,  nauczanie gramatyki metodą indukcyjną, używanie pomocy dydaktycznych do nauki słownictwa (realia), nauka pojęć abstrakcyjnych na zasadzie skojarzeń, nacisk na słuchanie i mówienie, nacisk na poprawność wymowy. Podstawowym celem Metody Bezpośredniej jest nauczenie komunikacji w języku obcym, częściowo poprzez myślenie w tym języku i nie używanie języka ojczystego. Celem jest także nauczenie uczniów posługiwania się językiem obcym w sposób spontaniczny poprzez zastosowanie realiów lub gestykulacji, pantomimy w celu wytworzenia związku pomiędzy ideami i koncepcjami, a stosowanym językiem.  Direct method to także dostęp do platformy internetowej z ćwiczeniami (tysiące dodatkowych godzin nauki on line, scenki z życia wzięte, codzienne sytuacje).

 

 

Metodą tradycyjną  –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kładziemy nacisk na doskonalenie zdolności komunikowania się w języku obcym a także przykładamy uwagę do słuchania, pisania i czytania, podczas lekcji oprócz tradycyjnych materiałów będziemy używać tablic interaktywnych. Z oczywistych względów metody tradycyjne jako kompatybilne z polskim systemem oświaty lepiej nadają się do wspierania edukacji młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Również, jeśli zależy nam na bardziej równomiernym opanowywaniu umiejętności językowych (pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie) już od samego początku kursu, metoda tradycyjna wydaje się bardziej odpowiednia. Wreszcie, ćwiczenia w większości podręczników do metody tradycyjnej są zbliżone do typowego formatu certyfikatowego (FCE, TELC, itp), a więc oswajają nas z egzaminami językowymi, jeśli chcielibyśmy kiedyś w przyszłości do nich przystąpić.

 

Metodą Callana -

 

 

 

 

 

 

Jest metodą nauczania stworzoną specjalnie w celu doskonalenia języka angielskiego w atmosferze intensywnych ćwiczeń. Nauczyciel stale zadaje pytania, więc uczeń słyszy i używa języka w jak najszerszym zakresie. Kiedy uczeń mówi podczas lekcji, nauczyciel poprawia gramatykę i błędy wymowy, a uczeń wiele się uczy z tej korekty. Metoda Callana uczy angielskiego słownictwa w sposób starannie zaplanowany, z systematycznymi powtórkami i utrwalaniem materiału. Lekcje obejmują dużo praktycznej nauki wymowy oraz zrozumienia ze słuchu, a także czytania i pisania utrwalającego zdobytą wiedzę. W metodzie Callana nauczyciel mówi szybko, aby trenować zrozumienie języka obcego, wypowiadanego z naturalną prędkością. Dzięki temu wszyscy uczniowie muszą być przez cały czas skoncentrowani. Metoda dobra dla początkujących aż do poziomu średniozaawansowanego, później proponujemy metodę tradycyjną.