THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

Obowiązki ucznia i zasady uczestnictwa w zajęciach 

 

 

1. Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie i na czas trwania lekcji wyłączają telefony komórkowe.

 

2. Uczniowie przynoszą na każde zajęcia podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zeszyt do sporządzania notatek oraz przybory do pisania.

 

3. Uczniowie każdorazowo przygotowują się do zajęć odrabiając zadaną pracę domową.

 

4. Uczniowie przygotowują się do zapowiedzianych przez nauczyciela testów i kartkówek.

 

5. Uczniowie uważają na zajęciach, aktywnie w nich uczestniczą i nie przeszkadzają w pracy innym członkom grupy.

 

6. Podczas zajęć uczniowie komunikują się w nauczanym języku.

 

7. W razie problemów ze zrozumieniem omawianych zagadnień, uczniowie powinni poprosić nauczyciela o ich ponowne wytłumaczenie.

 

8. W razie nieobecności lub problemów z opanowaniem omawianych zagadnień, uczniowie mogą umawiać się ze swoim nauczycielem na indywidualne konsultacje w godzinach jego dyżuru.

 

9. Uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania w stosunku do nauczyciela oraz innych osób w grupie i do przestrzegania poleceń nauczyciela. Zachowania sprzeczne z przyjętymi normami będą odnotowywane jako uwagi, a w przypadku powtarzającej się niesubordynacji i niewłaściwego zachowania niepełnoletnich uczniów, szkoła będzie kontaktować się z ich rodzicami.

 

10. Na zajęciach obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia.

 

11. Uczniom nie wolno opuszczać sali lekcyjnej przed zakończeniem zajęć bez zezwolenia nauczyciela.

 

12. Rodzice będą informowani telefonicznie o każdych dwóch kolejnych nieobecnościach ucznia na zajęciach oraz o powtarzających się spóźnieniach.

 

13. Niedozwolone jest samowolne korzystanie z wyposażenia sal lekcyjnych. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczniów odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

14. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązuje zakaz poruszania się na wrotkach i na hulajnodze.