THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
 
  • .

Angielski, niemiecki, hiszpański dla nastolatków i młodzieży (12-17 lat)

 

 

 

 

 

Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się języka angielskiego pod okiem doświadczonych nauczycieli, z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania i nowoczesnych technik?  

 

Nasze kursy dla nastolatków i młodzieży:

 

• są przeznaczone dla uczniów w wieku 12-17 lat,

• standardowe kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut

• kładą nacisk na swobodne porozumiewanie się oraz poszerzają znajomość słownictwa i gramatyki w języku obcym

• angażują uczestników poprzez organizację pracy w parach i grupach, gry oraz najnowsze technologie takie jak multimedia i interaktywne materiały internetowe,

• obejmują zarówno język ogólny jak i kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge (język angielski)

 

Język angielski dla nastolatków 12-14 lat

 

Kursy angielskiego dla nastolatków pozwolą od pierwszych zajęć rozwijać kompetencje językowe, kładąc nacisk na komunikację w języku obcym. Już od pierwszych zajęć twoje dziecko zacznie myśleć i mówić w języku angielskim ponieważ zajęcia odbywają się głównie w języku angielskim, język polski ograniczony jest do minimum. Choć na początku może się to wydawać trudne dla ucznia, nasi uczniowie przykładowo w wieku 11 lat po roku nauki naszym systemem są w stanie prowadzić konwersacje prawie na każdy temat. Twoje dziecko nabierze pewności siebie i chęci do poznania języka i brytyjskiej kultury. Podczas lekcji bardzo często prowadzimy żywe dyskusje na tematy które są interesujące dla uczniów w tym wieku, dbamy o to by każdy nawet najbardziej nieśmiały uczeń brał aktywny udział w lekcji.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 

• Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut

• Zajęcia prowadzone są przez native speakera z pełnymi kwalifikacjami do nauczania dzieci i młodzieży oraz przez polskich lektorów-wykwalifikowanych i doświadczonych w nauczaniu dzieci i młodzieży

• Uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia odpowiednie do wieku

• Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się angielskim.

• Przygotowujemy uczniów klasy 6-ej do egzaminu szóstoklasisty, uczeń naszej szkoły przystępuje do  tego sprawdzianu bezstresowo gdyż będzie świetnie przygotowany i pewny siebie.

 

 

 

Oferujemy możliwość zapisania nastolatka na kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge na poziomach: KET, PET. 

 

KET

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin Cambridge English: Key for Schools, znany również jako Key English Test (KET) for Schools. Zdanie egzaminu pokazuje, że uczeń potrafi posługiwać się codziennym, mówionym i pisanym językiem angielskim. Certyfikat Cambridge English: Key for Schools to to kwalifikacje na podstawowym poziomie zaawansowania pokazujące, że uczeń potrafi komunikować się w języku angielskim w prostych sytuacjach.  

Można go wykorzystać by pomóc uczniom:

• rozumieć prosty język angielski pisany;

• komunikować się w znanych im sytuacjach;

• rozumieć krótkie wypowiedzi i proste polecenia słowne.

Na jakim poziomie zaawansowania jest egzamin Cambridge English: Key for Schools?

Egzamin Cambridge English: Key for Schools znajduje się na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że uczeń potrafi:

• rozumieć podstawowe wyrażenia i zwroty i ich używać;

• przedstawić się i odpowiedzieć na proste, dotyczące go pytania;

• rozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego mówiącymi w sposób wyraźny i powoli;

• pisać krótkie, proste wypowiedzi.

Cambridge English: Key for Schools bazuje na znanych tematach i sytuacjach, zatem:

• odpowiada zainteresowaniom uczniów;

• zwiększa ich motywację do nauki angielskiego;

• daje im pewność siebie potrzebną do posługiwania się angielskim i przejścia na kolejny poziom zaawansowania.

• Uczniowie, którzy zdali egzamin Cambridge English: Key for Schools otrzymają ten sam, cieszący się uznaniem na świecie certyfikat, co kandydaci podchodzący do egzaminu Cambridge English: Key.

• Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że posiadają jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, z którego można być naprawdę dumnym.

• Nasze kwalifikacje uznawane są przez uczelnie wyższe, uniwersytety, pracodawców oraz rządy na całym świecie.

 

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools, znany również jako Preliminary English Test (PET) for Schools, pokazuje, że uczeń rozumie codzienny mówiony i pisany język angielski i potrafi się w nim komunikować. 

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym.

 

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym, pokazujące, że uczeń potrafi komunikować się w używanym na co dzień mówionym i pisanym języku angielskim.

 

Przygotowanie do egzaminu pomaga uczącym się rozwinąć umiejętności potrzebne do porozumiewania się w języku angielskim oraz:

• radzenia sobie z codziennymi sytuacjami;

• czytania prostych tekstów podręcznikowych lub artykułów w czasopismach;

• pisania listów na znane tematy;

• robienia notatek na lekcjach.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools?

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools znajduje się na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że uczeń potrafi:

• zrozumieć ogólny sens prostych poleceń i ogłoszeń;

• radzić sobie w codziennych sytuacjach poza domem;

• zadawać proste pytania i uczestniczyć w autentycznych rozmowach z przyjaciółmi, rodziną oraz w szkole;

• pisać listy lub robić notatki na znane sobie tematy.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools jest wersją egzaminu Cambridge English: Preliminary przygotowaną specjalnie pod kątem zainteresowań i doświadczeń dzieci w wieku szkolnym. Jest on na tym samym poziomie zaawansowania co egzamin Cambridge English: Preliminary i posiada ten sam format.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools bazuje na znanych tematach i sytuacjach, zatem:

• odpowiada zainteresowaniom uczniów;

• zwiększa ich motywację do nauki angielskiego;

• daje im pewność siebie potrzebną do posługiwania się angielskim i przejścia na kolejny poziom zaawansowania.

 

Angielski dla młodzieży (15-17 lat)

 

Nasze kursy dla młodzieży koncentrują się na wzbogacaniu wiedzy językowej Twojego dziecka. Pomagają rozwijać jego umiejętności poprzez motywujące i angażujące ćwiczenia i projekty.

 

Kursy angielskiego dla nastolatków pozwolą od pierwszych zajęć rozwijać kompetencje językowe, kładąc nacisk na komunikację w języku obcym. Już od pierwszych zajęć twoje dziecko zacznie myśleć i mówić w języku angielskim ponieważ zajęcia odbywają się głównie w języku angielskim, język polski ograniczony jest do minimum. Choć na początku może się to wydawać trudne dla ucznia, nasi uczniowie przykładowo w trzeciej klasie gimnazjum  po roku lub dwóch nauki naszym systemem są w stanie prowadzić płynne konwersacje prawie na każdy temat używając rozbudowanego słownictwa. Twoje dziecko nabierze pewności siebie i chęci do poznania języka i brytyjskiej kultury. Podczas lekcji bardzo często prowadzimy żywe dyskusje na tematy które są interesujące dla uczniów w tym wieku, dbamy o to by każdy nawet najbardziej nieśmiały uczeń brał aktywny udział w lekcji.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 

• Zajęcia w kursie standardowym odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut

• Zajęcia prowadzone są przez native speakera z pełnymi kwalifikacjami do nauczania dzieci i młodzieży oraz przez polskich lektorów-wykwalifikowanych i doświadczonych w nauczaniu dzieci i młodzieży

• Uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia odpowiednie do wieku

• Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się angielskim.

• Przygotowujemy uczniów klasy 3-ej gimnazjum do egzaminu gimnazjalisty rozszerzonego, uczeń naszej szkoły przystępuje do  tego sprawdzianu bezstresowo gdyż będzie świetnie przygotowany i pewny siebie.

 

Kursy maturalne z języka angielskiego oraz niemieckiego

 

Matura - angielski podstawowy i angielski rozszerzony (oraz niemiecki)

Zajęcia są prowadzone przez lektorów polskich, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów do egzaminu i znają jego charakterystykę. Wielu z nich to egzaminatorzy maturalni z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie standardowym, dwa razy w tygodniu po 60 minut lub jako kurs intensywny  2 razy w tygodniu po 90 minut lub kurs weekendowy - spotkania w soboty po 180 minut.

Nasze zajęcia to nie tylko wypełnianie testów egzaminacyjnych, to także powtórzenie i rozwijanie słownictwa, nacisk na komunikację, praca nad poprawnością gramatyczną. Nasi kursanci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowują indywidualne i grupowe projekty i prezentacje. Wykorzystujemy różnorodne materiały – artykuły z gazet, opowiadania, recenzje, autentyczne nagrania, materiały wizualne.

 

Egzamin maturalny: Język angielski podstawowy – dla kogo?

 

Kurs z języka angielskiego podstawowego jest przewidziany dla osób, które chcą uzyskać bardzo dobry wynik lub pragną powtórzyć materiał przewidziany na maturze.

Kurs maturalny obejmuje powtórzenie i rozbudowanie słownictwa z zakresu 15 tematów, które pojawiają się na egzaminie maturalnym. Egzamin maturalny składa się z kilku części: słuchanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna, dlatego też kurs maturalny przygotowany przez metodyka The Key Language School został skonstruowany tak, by kursanci mogli ćwiczyć wszystkie te umiejętności na zajęciach.

Na każdych zajęciach kursanci mają możliwość słuchania nagrań i rozwiązywania ćwiczeń ze słuchu, analizowania krótkich tekstów pisemnych. Wykładowcy omówią techniki pracy z tekstem, formułowania wypowiedzi pisemnych. Techniki te kursanci będą mogli wypróbować podczas wykonywania zadań domowych, które będą omawiane na początku każdych zajęć.

Kurs maturalny w The Key Language School to również wiele możliwości do tworzenia wypowiedzi ustnych na różne tematy. Dzięki pracy w grupach, parach i pracy indywidualnej nasi kursanci będą w stanie doskonalić umiejętności z zakresu uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania i streszczania wydarzeń, negocjowania, argumentowania i prowadzenia dyskusji na poziomie podstawowym.

 

Egzamin maturalny: Język angielski rozszerzony – dla kogo?

 

Kurs z języka angielskiego rozszerzonego przewidziany jest dla osób, które chcą ugruntować swoją wiedzę lub powtórzyć materiał przewidziany na egzamin maturalny (poziom rozszerzony).

Kurs maturalny obejmuje pracę nad wszystkimi obszarami egzaminu: rozumieniem tekstu czytanego i słuchanego, tworzeniem wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na powtarzanie i poszerzanie słownictwa, doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych i bardziej złożonych wypowiedzi pisemnych i ustnych, utrwalanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijanie strategii przydatnych na egzaminie.

Kurs maturalny – poziom rozszerzony to zapoznanie z obszarem tematycznym, ćwiczenie słownictwa w praktyce, rozumienie tekstu słuchanego i umiejętność wykorzystania nowego słownictwa w wypowiedzi pisemnej. Wykładowcy omawiają na zajęciach zasady budowania danej wypowiedzi, przygotowują plan i schemat danej wypowiedzi, analizują z kursantami wybrane, wzorcowe wypowiedzi pisemne.

Na zajęciach kursanci przygotowują krótkie wypowiedzi pisemne, które rozwijają w domu, w oparciu o omówione zasady.

Kurs maturalny - język angielski rozszerzony to również wiele możliwości wypowiedzi ustnych. Uczniowie mają możliwość przygotowywania prezentacji, krótkich wystąpień, recenzji, biorą udział w dyskusjach na różnorodne tematy, uczą się sztuki argumentacji i negocjacji.

W The Key Language School staramy się również nauczyć naszych kursantów umiejętności samodoskonalenia się. Nasze kursy maturalne to omawianie konkretnych przykładów, zadań, uczenie strategii egzaminacyjnych. Uczniowie wykonują zadania w określonym czasie, co pomaga również zaplanować czas na egzaminie, zwraca uwagę nad czym powinni popracować. Wykładowcy przygotowują na zajęcia również skrócone wersje egzaminów maturalnych.

 

Oferujemy również kursy przygotowujące do honorowanych na całym świecie egzaminów Cambridge:

 

 

 

 

 

 

Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

Egzamin Cambridge English: First to egzamin z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat Cambridge English: First pozwala:

• studiować w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”;

• pracować w środowisku anglojęzycznym;

• mieszkać samodzielnie w anglojęzycznym kraju.

Egzamin Cambridge English: First potwierdza, że dla potrzeb nauki i pracy potrafisz komunikować się w używanym na co dzień mówionym i pisanym języku angielskim.

Egzamin bazuje na sytuacjach zaczerpniętych z życia, opracowanych tak, by pomóc:

• skuteczniej się komunikować;

• opanować umiejętności językowe potrzebne, aby zrobić kolejny krok w kierunku osiągnięcia sukcesu.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: First?

Egzamin Cambridge English: First znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

• zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach;

• prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty;

• pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

• Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First pozwoli opanować opisane powyżej praktyczne kompetencje językowe.

Egzamin Cambridge English: First to ceniony i uznawany na świecie egzamin, który:

 

• stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;

• obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);

• skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;

 

 

Bądź dumny z posiadania certyfikatu uznawanego na całym świecie!

 

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że posiadasz jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, z którego można być naprawdę dumnym.

Certyfikat Cambridge English: First jest uznawany jako potwierdzenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie. Należą do nich:

• pracodawcy jak na przykład American Express, Agfa-Gevaert, Siemens czy Procter & Gamble;

• uniwersytety i szkoły wyższe, takie jak University of Bath czy Universidad de Salamanca.