THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

SKUTECZNE, SPRAWDZONE METODY  +  NOWOCZESNA TECHNOLOGIA=SUKCES

 

Nasza szkoła dba o to by nasi kursanci poznawali język za pomocą skutecznych, sprawdzonych metod jednocześnie korzystając z nowoczesnych sprzętów takich jak tablice interaktywne. Nasze zajęcia w większości prowadzone są od samego początku wyłącznie w języku obcym co pozwala na osłuchanie się z językiem a to z kolei prowadzi do tego, że uczniowie bardzo szybko i spontanicznie zaczynają  komunikować się w danym języku.  Do każdej grupy starannie dobieramy program nauczania oraz lektorów. Oprócz nauki samego języka, wprowadzamy uczniów w świat kultury i zwyczajów danego kraju, poza językiem książkowym, w każdym kraju komunikacja codzienna opiera się na skrótach, idiomach, dlatego nasi studenci uczą się także wyrażeń z języka potocznego, dzięki czemu ich język brzmi w pełni naturalnie i gdy pojadą za granicę nie mają problemów z komunikacją.

 

MULTIMEDIALNOŚĆ

 

Na lekcjach języka obcego nasi nauczyciele  dążą do zrealizowania celów nauczania multimedialnego na dwóch płaszczyznach: pedagogicznej i językowej.

Korzyści na płaszczyźnie pedagogicznej :

-indywidualizowanie uczenia się,  wspieranie autonomii ucznia-gotowości do przejęcia odpowiedzialności za własna naukę, wynikiem czego jest chęć i zdolność do działania niezależnie lub we współpracy z innymi,

–zachęcenie uczniów do korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych (ang. Open Educational Resources , OER), materiałów dostępnych w Internecie wraz z możliwością ich dalszego wykorzystania, co uczy umiejętności wyszukiwania, oceniania, interpretacji określonych treści

Korzyści na  płaszczyźnie językowej:

 

-symultaniczne rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-doskonalenie szczególnie zaniedbywanej w nauczaniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym sprawności, jaką jest rozumienie ze słuchu,

-korekta wymowy,

-przeniesienie treści realioznawczych na grunt zajęć szkolnych,

-wzbogacanie zasobów leksykalnych i stosowanie tego w praktyce,

-kontrola kompetencji językowych (również przed egzaminem gimnazjalnym i maturalnym)

 

analiza poziomu przygotowania i osiągnięć uczących się.

 

Nowoczesne nauczanie języków obcych rozpoczyna się już od tak popularnej wśród młodzieży metody korzystania z podcastów – formy internetowej publikacji treści multimedialnych. Autentyczność ciągle aktualizowanych  materiałów wzbogaca treść zajęć, których głównym celem jest rozwijanie sprawności językowych tj. rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania. Alternatywną i niezwykle cenioną przez uczniów aktywnością jest stworzenie własnego podcastu i opublikowanie go na wybranej platformie internetowej. Wystarczy zajrzeć na przykładowe strony www.iTunes.com, www.deutschewelle.de , czy www.bbc.co.uk  Podcasty można odtwarzać na dowolnym komputerze czy odtwarzaczu mp3, nie mają zbyt dużych wymagań sprzętowych.

 

Ciekawymi zadaniami dla ucznia są np. wyszukanie informacji na zajęcia do handoutów przygotowanych przez nauczyciela wymagających wysłuchania fragmentu jakiegoś filmu,  zapoznania się z wydarzeniami na świecie wybranego dnia - www.itunes.apple.com/podcast/langsam-gesprochene-nachrichten/ , lub wysłuchania, czego na iPhone słuchaja młodzi Niemcy www. iTunes.com/blogschau/es-geht-was?-lesen-auf-dem –iPhone!

Współtworzenie blogów, zabieranie głosu/wpisywanie krótkich komentarzy na forach internetowych może skutecznie motywować uczniów do komunikowania się w języku obcym.

Autentyczną sytuację komunikacyjną przeżyje każdy uczeń , który nawiąże kontakt    z innym uczniem tego samego języka obcego poprzez korespondencje e-mailowa, rozmowy przez Skype. Nauczyciel pełni w tym wypadku rolę pośrednika w nawiązaniu i wyborze klasy lub osoby, z którą grupa uczących się lub jeden chociażby uczeń chce nawiązać kontakt, później wspiera korespondencję pod względem poprawności językowej. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za nawiązane znajomości, zyskują motywację do wykonywania wspólnych projektów, tworzą i dbają o e-przyjaźnie.

 

Uczeń musi na co dzień wykonywać przeróżne zadania z języka obcego, a jedno z wielu dotyczyć może dla uczniów początkujących wyszukania  informacji w sieci na wskazanych przez nauczyciela stronach WWW. Metodą cyberenquête (odnajdywanie w sieci) łatwo da się sprawdzić np. godzinę transmisji wiadomości niemieckich na kanale RTL. Korzystanie ze słowników interaktywnych on-line i zasobów Wikipedii powinno rozpoczynać się już na początkowym etapie nauki języka obcego.