THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

• W The Key Language School systematycznie badamy postępy uczniów sposoby:

 

• Regularne testy tematyczne z gramatyki i słownictwa, testy ze sprawności językowych słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie

 

• okresowe projekty tematyczne wymagające praktycznego użycia słownictwa, zwrotów i struktur językowych poznawanych w trakcie zajęć - zwykle w postaci dodatkowej pracy domowej.

 

• punktację za aktywność i zaangażowanie  - na każdej lekcji uczniowie otrzymują punkty za

 

o odrabianie prac domowych,

 

o aktywność na zajęciach

 

o używanie języka angielskiego w trakcie i poza zajęciami.

 

• próbne egzaminy -  Sprawdzian 6-Klasisty, Egzamin Gimnazjalny oraz Nowa Matura na Poziomie Podstawowym i Rozszerzonym, dzięki czemu każdy uczeń wie doskonale jak dobrze jest przygotowany do swojego egzaminu.