THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

KURSY DLA DOROSŁYCH

(angielski, niemiecki, hiszpański)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS STANDARDOWY

 

Na naukę języka nigdy nie jest za późno!

Głównym celem tego typu kursów jest przełamanie u słuchaczy bariery komunikacyjnej umożliwiającej płynną komunikację w typowych sytuacjach dnia codziennego. Dbamy przy tym, aby nasi słuchacze brali aktywny udział w lekcjach- atrakcyjne formy pracy oraz miła atmosfera zajęć, to nasz sposób na skuteczną i przyjemną naukę języka.

Już na poziomie dla początkujących podczas prowadzenia zajęć używany jest głównie język obcy a na wyższych poziomach  wyłącznie język obcy. Już od pierwszej lekcji zaczniesz mówić w języku obcym. Staramy się sprawić, aby używanie języka angielskiego w praktyce stało się dla Państwa naturalne i nie stanowiło źródła stresu i frustracji. Wręcz przeciwnie, na naszych zajęciach spotkają Państwo podobne do siebie osoby, razem z którymi będziecie podnosić swoje umiejętności, świetnie się przy tym bawiąc, w miłym towarzystwie naszych przyjaznych i zawsze pomocnych lektorów.

 

Nasze kursy:

 

• prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli,

• systematycznie rozwijają znajomość języka,

• wzmacniają umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania,

• poprawiają wymowę i zwiększają poprawność gramatyczną,

• wzbogacają zasób słownictwa

• kładą nacisk na komunikację

 

Nasze kursy ogólne pozwalają na nabycie pewności w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach codziennych.

 

Kursy nauki angielskiego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

KURSY ORGANIZOWE SĄ NA POZIOMACH:

• A1 - początkujący (elementary)

• A2 - średniozaawansowany niższy (pre-intermediate)

• B1 - średniozaawansowany (intermediate)

• B2 - średniozaawansowany wyższy (upper intermediate)

• B2 - zaawansowany niższy (lower advanced)

• C1 - zaawansowany (higher advanced)

 

Kursy angielskiego przygotowujące do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szansę zatrudnienia w międzynarodowych firmach?

Zapisz się na kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge English i zdobądź prestiżowy certyfikat, uznawany nie tylko przez wielu pracodawców, ale również przez szkoły czy uniwersytety na całym świecie. Wszystkie egzaminy Cambridge są certyfikowane dokumentem szanowanym i rozpoznawanym na wszystkich szerokościach geograficznych. Wszystkie wymagają jednak olbrzymiego wkładu pracy własnej. Chęci i konsekwencji w dążeniu do celu jakim jest znajomość języka angielskiego.

 

NASZE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW FCE, CAE I CPE:

 

• uczą technik i strategii egzaminacyjnych

• motywują do nauki m. in. poprzez bogate spektrum zadań domowych

• bazują na starannie wybranych ćwiczeniach egzaminacyjnych

• organizujemy bezpłatne egzaminy próbne

 

Prowadzimy szereg kursów angielskiego dla  dorosłych przygotowujących kandydatów do egzaminów:

 

Cambridge English: First (FCE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdza znajomość języka obcego na poziomie wyższym średniozaawansowanym, B2 według międzynarodowej klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages - europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Co mi daje FCE?

Posiadacz certyfikatu FCE umie:

• przygotować prezentację na znane tematy;

• odpowiadać na konkretne, dotyczące faktów pytania;

• zrozumieć szczegółowe instrukcje i wskazówki;

• robić notatki z wypowiedzi ustnych;

• wyszukiwać istotne informacje w czytanym tekście oraz zrozumieć jego myśl przewodnią;

• robić proste notatki do wykorzystania przy powtarzaniu materiału lub pisaniu esejów;

• napisać list zawierający niestandardowe prośby/życzenia;

• prowadzić typową dla swojej pracy/nauki korespondencję w języku angielskim oraz rozmowy telefoniczne;

• odebrać i przekazać większość wiadomości, które wymagają uwagi w ciągu zwykłego dnia pracy/nauki;

• zrozumieć sprawozdania, korespondencję służbową i inne teksty z zakresu swojej pracy;

• radzić sobie z rutynowymi zamówieniami na towary czy usługi;

• rozmawiać na temat doświadczeń zawodowych;

• efektywnie wykonywać pracę biurową w języku angielskim na stanowiskach sekretarskich i innych urzędniczych, a także niższych kierowniczych.

• Egzamin potwierdza to, że osoby legitymujące się certyfikatem FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej oraz rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim a także korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.

Certyfikat ten uznawany jest przez wiele instytucji.

W Polsce FCE uznaje się np. przy rekrutacji pracowników. Praktykę taką mają między innymi: Bertelsmann Media Sp. Z o.o., British, Airways, Coca-Cola, GFK Polonia Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o. czy PPUO Poczta Polska. Wiele uczelni wyższych w Polsce uznaje jako zaliczenie lektoratu z języka angielskiego lub końcowego egzaminu z tego języka właśnie FCE, między innymi Uniwersytet Warszawski. Sprawdź, kto uznaje certyfikat FCE.

http://www.cambridgeesol.org/recognition/results.php?region=Poland&type=&FCE=on

First Certificate in English stanowi udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz uprawnia do nauczania języka angielskiego na poziomie początkowym.

 

Cambridge English: Advanced (CAE), poziom C1

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj się z nami do egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE). CAE to Certificate in Advanced English. To jest już poważniejszy dokument potwierdzających znajomość języka na poziomie C1, a więc zaawansowanym. Certyfikat ten otwiera drogę na wiele uczelni i jest równoznaczny z wieloma egzaminami na studiach językowych.

 

NASZE KURSY CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE):

 

• pomogą osiągnąć Ci stopień znajomości języka niezbędny do zdania tego egzaminu,

• rozwiną Twoje umiejętności językowe,

• sprawią, że będziesz czuć się pewniej, używając języka angielskiego w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego i zawodowego,

• gruntownie przygotują Cię do egzaminu poprzez zapoznanie z jego strukturą i formatem oraz technikami niezbędnymi do osiągnięcia jak najlepszego wyniku,

• zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.

 

Korzyści z posiadania certyfikatu Cambridge Certificate In Advanced English

 

Certyfikat CAE jest szczególnie polecany osobom planującym studia na zagranicznych uniwersytetach, przez niektóre nawet jest on wymagany w procesie rekrutacji.

 

Co zatem potwierdza?

 

- Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka angielskiego, umożliwiającą płynne porozumiewanie się w tym języku podczas wykonywania codziennych czynności, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

- Egzamin zalicza lektoraty z języka angielskiego na wielu uczelniach oraz zwalnia z egzaminu wstępnego podczas rekrutacji na studia

- Osoba legitymująca się certyfikatem CAE poświadcza, że może brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach,  potrafi jasno wyrażać swoje opinie,

rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty a więc jest wspaniałym pracownikiem wielu firm, które planują wprowadzenie swoich usług lub produktów na zagraniczne rynki.

-CAE to już dość poważny dokument, dzięki któremu z pewnością będziemy mieli ułatwioną nie tylko edukację, ale i możliwości znalezienia pracy w kraju i za granicą. Osoby posiadające ten certyfikat mogą z powodzeniem uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich oraz prowadzić lektoraty na studiach nie filologicznych. Jeśli oczywiście posiadają dodatkowe uprawnienia pedagogiczne, ale to już jest zupełnie inny rodzaj kształcenia.  Oczywiście bycie nauczycielem to nie jedyny bonus z posiadania tego dokumentu. Pracodawcy będą patrzeć bardzo przychylnie na kogoś, kto potrafi się bez problemu porozumieć w języku angielskim w zasadzie na większość niezbędnych w życiu i pracy tematów.

 

Cambridge English: Proficiency (CPE), poziom C2

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści z posiadania certyfikatu Certificate of Proficiency in English

 

- Egzamin CPE potwierdza znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym. Oznacza to, że osoba legitymująca się certyfikatem CPE może uczestniczyć w zajęciach, na których językiem wykładowym jest język angielski

- Posiadacze CPE i po przebytym szkoleniu metodycznym mogą nauczać języka angielskiego na różnych poziomach w szkołach państwowych oraz w szkołach językowych

CPE to już najwyższa szkoła językowej jazdy. Osoba posiadająca CPE porozumiewa się w angielskim biegle, a język nie skrywa już dla niej żadnych tajemnic.

Tutaj korzyści są tak ogromne, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Wystarczy do tych opisanych powyżej dodać pewność siebie, biegłość w angielskim, praktycznie dwujęzyczność, aby zdać sobie sprawę, że przynajmniej w kwestiach komunikacyjnych, świat stoi dla nas otworem!

 

NASZE KURSY CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE):

 

• pomogą osiągnąć Ci stopień znajomości języka potrzebny do zdania tego egzaminu,

• rozwiną Twoje umiejętności językowe,

• sprawią, że będziesz czuć się pewniej, używając języka angielskiego w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego i zawodowego,

• gruntownie przygotują Cię do egzaminu poprzez zapoznanie z jego strukturą i formatem oraz technikami niezbędnymi do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

 

 

 

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.

Ceny będą ustalane w zależności od ilości osób zainteresowanych.