THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

The Key Language School

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

● administratorem Twoich danych osobowych jest The Key Language School, z siedzibą przy ul. Świetlicowej 7/9, 05-500 Konstancin-Jeziorna, tel.: 799058238, adres e-mail: szkola@thekeyschool.pl, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodo@thekeyschool.pl

 

● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.

 

● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

 

● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w The Key Language School i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,

 

● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

 

● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

 

● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

 

● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.